Mednarodni dan družin (15. maj) in Teden družin (15. – 22. maj)

15. maj – Mednarodni dan družin  je leta 1993 razglasila Generalna skupščina združenih narodov. Geslo letošnjega Mednarodnega dneva družin je: Letos poteka pod geslom »Družine, izobrazba in blagostanje.«

Teden družin (v času od 15. do 22. maja) pomeni poleg posebnih akcij, prireditev in dogodkov za družine na lokalnem nivoju tudi teden osveščanja javnosti o vlogi in pomenu družine.   Različne kulturno-umetniške institucije bodo družinam omogočile brezplačen vstop za svoje prireditve. S tem želijo, da bi starši in otroci prostore umetnosti prepoznali kot prostore kakovostnega in predvsem skupnega preživljanja prostega časa.

Več si lahko preberete na povezavi: Seznam_Kulturno_umetniskih_organizacij_2017

Družinski zakonik

15. aprila je začel veljati Družinski zakonik, ki je bil 31. marca 2017 objavljen v Uradnem listu. Osnovni cilj Družinskega zakonika je zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne varnosti na področju odločanja v zakonskih in družinskih sporih. Zato se pristojnost za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka prenašajo iz centrov za socialno delo na okrožna sodišča.

Sodišča bodo tako odločala o začasnih odredbah in ukrepih trajnejšega značaja, o rejništvu in skrbništvu. Družinski zakonik pri vsakem ukrepu posebej določa, koliko časa lahko traja, določa stalno preverjanje utemeljenosti nadaljnjega izvajanja ukrepa. Uvajamo tudi tako imenovano načelo najmilejšega ukrepa, ki pomeni, da je potrebno pri odločanju o ukrepih za varstvo koristi otroka uporabiti ukrep, ki bo otroka še zaščitil in hkrati čim manj posegel v pravice staršev. Odvzem otroka staršem je tako predviden kot skrajni ukrep.

Prenos pristojnosti odločanja na sodišča pa zahteva določene prilagoditve, zaradi katerih se bo Družinski zakonik začel uporabljati šele dve leti po uveljavitvi, torej 15. 4. 2019. V tem obdobju bo potrebno spremeniti vrsto postopkovnih in drugih zakonov ter pripraviti ustrezne podzakonske akte. Do začetka uporabe Družinskega zakonika bo potrebno pripraviti kadrovske in organizacijske spremembe ter izvesti vrsto potrebnih usposabljanj tako na sodiščih kot tudi na centrih za socialno delo.

V delu, ki ureja področje sklenitve zakonske zveze (postopek pred sklenitvijo in obred sklenitve zakonske zveze) ter ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, se bo Družinski zakonik pričel uporabljati 1. januarja 2018. Družinski zakonik daje bodočima zakoncema na voljo več možnih načinov sklenitve zakonske zveze kot veljavna ureditev, tudi takšne pri katerih so zahteve po obličnosti in slovesnosti minimalne. Zakonska zveza se bo tako lahko sklenila tudi brez prisotnosti prič (samo pred matičarjem in načelnikom upravne enote oziroma pooblaščeno osebo oziroma županom), možna pa bo tudi sklenitev zakonske zveze samo pred matičarjem.

Zakonik županom, kot osebam, ki uživajo poseben ugled v družbi, podeljuje zakonsko pooblastilo za sklepanje zakonskih zvez, s čimer se sledi pogostim željam zakoncev. Župani tako v času opravljanja svoje funkcije ne bodo več potrebovali posebnega pooblastila, podeljenega s strani načelnika upravne enote, temveč bodo pooblaščeni že po samem zakonu.

Zakonik ureja tudi t.i. jubilejne poroke (ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze), kar do sedaj ni bilo zakonsko urejeno.

 

Novosti, ki začnejo veljati 15. 4. 2017

 

 

 

Mladinski svet Slovenije – natečaj za prostovoljec leta

Mladinski svet Slovenije (MSS) letos že petnajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bomo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto 2016. Natečaj znova poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.

K prijavi v natečaj vabijo vse nevladne organizacije, javne institucije, neformalne skupine in posameznike; torej vse, ki so v svoje dejavnosti v letu 2016 vključevali prostovoljstvo.

Pri posameznikih bodo izbirali najboljše v naslednjih kategorijah: Naj prostovoljko in Naj prostovoljca v starostnih skupinah do 19 let, od 20 do 30 let in nad 30 let, izbrali pa bodo tudi Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico. Pri projektih pa bodo izbirali Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. Tudi letos dajejo poseben poudarek mednarodnemu prostovoljstvu. Pri projektih poudarjajo, da šteje kakršnakoli organizirana aktivnost, pri kateri je sodelovalo več ljudi, in ni nujno, da gre za projekt v strogo administrativnem smislu.

Rok za prijave je 5. april 2017.

Več si lahko preberete tukaj: MSS-010-17_PL16_Razpis

 

Tiskovna konferenca CSD Murska Sobota

V sredo 8. marca CSD Murska Sobota organizira tiskovno konferenco, kjer bo govora o delu v preteklem letu in načrtih za leto 2017.

vabilo tk 2017

Kontakt

Center za socialno delo Murska Sobota
Slovenska ul.44
9000 Murska Sobota

Tel: (02) 535 11 40
Fax: (02) 535 11 70
E-mail: gpcsd.mursk@gov.si

Uradne ure

Ponedeljek:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 15.00 ure

Sreda:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 17.00 ure

Petek:
od 08.00 do 12.00 ure

PSP med delovnim časom zaposlenih