Izmenjava podatkov med nosilci za dodelitev družinskih dajatev v okviru koordinacije sistemov socialne varnosti

Za uresničitev ciljev Uredbe 883/2004 in sprejetega Sklepa F2 je Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke kot pristojna institucija v Republiki Sloveniji za izmenjavo podatkov o družinskih dajatvah v celoti začela izvajati navodila omenjenega Sklepa. Kar pomeni, da od 1.1.2018 dalje ne sprejema obrazcev E 411 neposredno od strank, ampak potrjuje izključno tiste, ki jih v potrditev pošljejo pristojne institucije držav članic.

 

Strankam svetujemo, da vložijo vloge za družinske prejemke na pristojnih institucijah v drugih državah članicah v skladu z njihovo zakonodajo. Pristojne institucije iz drugih držav članic so dolžne same pridobiti podatke za dodelitev družinskih dajatev od Centralne enota za starševsko varstvo in družinske prejemke.

 

Zraven vloge, ki jo oddate na pristojni instituciji v drugi državi članici lahko priložite tudi izpolnjen obrazec E411 (del A. Zahtevek za potrdilo).

 

Za vse nadaljnje informacije v zvezi s pošiljanjem obrazcev E 411 se obrnite na institucijo v državi, ki je pristojna za izplačilo družinskih dajatev.

 

ZAHVALA KRIZNEGA CENTRA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE IN DNEVNEGA CENTRA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE KEKEC

Vsem donatorjem – majhnim in velikim, znanim in tistim, ki tega niso želeli,  se zahvaljujemo za finančno in materialno pomoč pri naših aktivnostih za širitev mreže pomoči otrokom in mladostnikom!

Elektro Maribor

TV Idea

Zeko Sport

Družina Rajh-Pintarič

Vesela novica

Pomurske lekarne

Arcont

Radgonske gorice

Megras

Elrad Internacional

Geo Vrtina

Medicop

MOL Slovenija

Saubermacher

Pomgrad

 

Brez vas bi bilo naše delovanje težje, manj lepo in bolj sivo!

Hvala vam za vse lepe trenutke, ki nam jih s podporo – takšno in drugačno, omogočate.

Potreb – takšnih in drugačnih nikoli ne zmanjka, ob zavedanju, da ste Vi naši podporniki, pa verjamemo, da bomo zmogli!

 

Pripravila vodja KCM in DC:

Simona N. Bokan, univ. dipl.soc. del.

Božičkovanje

“Center za socialno delo Murska Sobota je v sodelovanju z RIS Dvorcem Rakičan in podporo številnih donatorjev organiziral božično – novoletno srečanje rejniških družin. Srečanje je potekalo v četrtek 14.12.2017. Otroci v rejništvu in rejniki so se najprej preizkusili v peki slastne čokoladno praznične smrekice, nato so okrasili še storžke, nakar je prisotne obiskal božiček.

Prisotne je božiček seveda razveselil z darili, v čudovitem okolju dvorca RIS Rakičan pa je bila pripravljena tudi manjša pogostitev. Nasmejani, srečni in polnih trebuhov so se otroci zadovoljni odpravili domov.

Dogodek ne bi bilo možno izvesti brez podpore in sodelovanja številnih donatorjev, ter RIS Dvorca Rakičan, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. “

 

Kontakt

Center za socialno delo Murska Sobota
Slovenska ul.44
9000 Murska Sobota

Tel: (02) 535 11 40
Fax: (02) 535 11 70
E-mail: gpcsd.mursk@gov.si

Uradne ure

Ponedeljek:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 15.00 ure

Sreda:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 17.00 ure

Petek:
od 08.00 do 12.00 ure

PSP med delovnim časom zaposlenih