Mladinski svet Slovenije – natečaj za prostovoljec leta

Mladinski svet Slovenije (MSS) letos že petnajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bomo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto 2016. Natečaj znova poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.

K prijavi v natečaj vabijo vse nevladne organizacije, javne institucije, neformalne skupine in posameznike; torej vse, ki so v svoje dejavnosti v letu 2016 vključevali prostovoljstvo.

Pri posameznikih bodo izbirali najboljše v naslednjih kategorijah: Naj prostovoljko in Naj prostovoljca v starostnih skupinah do 19 let, od 20 do 30 let in nad 30 let, izbrali pa bodo tudi Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico. Pri projektih pa bodo izbirali Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. Tudi letos dajejo poseben poudarek mednarodnemu prostovoljstvu. Pri projektih poudarjajo, da šteje kakršnakoli organizirana aktivnost, pri kateri je sodelovalo več ljudi, in ni nujno, da gre za projekt v strogo administrativnem smislu.

Rok za prijave je 5. april 2017.

Več si lahko preberete tukaj: MSS-010-17_PL16_Razpis

 

Tiskovna konferenca CSD Murska Sobota

V sredo 8. marca CSD Murska Sobota organizira tiskovno konferenco, kjer bo govora o delu v preteklem letu in načrtih za leto 2017.

vabilo tk 2017

SKUPAJ V OSVEŠČANJU PROTI NASILJU V DRUŽINI – AKTIVNOSTI

Z namenom medinstitucionalnega pristopa in ozaveščanja javnosti pri obravnavi dogodkov nasilja v družini, je potekala radijska oddaja na Radio Romic z naslovom: »Vi sprašujete, policija odgovarja«, dne 16. 2. 2017 ob 09.00 uri v Romsko informativnem centru v M. Soboti.
V radijski oddaji so polega policijskega inšpektorja SUP PU M. Sobota, Borisa Rakuša še sodelovala kriminalistični inšpektor iz SKP PU M. Sobota Bernarda Balaško, Tina Vukan iz CSD G. Radgona, ki je tudi regijska koordinatorka za obravnavo nasilja v družini za Pomurje in strokovni sodelavki Saša Car in Sandra Zemljak iz CSD M. Sobota, ki pokrivata področje dela z mladostniki in področje nasilja v družini.
Tina Vukan iz CSD Gornja Radgona je spregovorila o noveli Zakon o spremembah in dopolnitvah ZPND, o bistvenih spremembah, kaj razumemo pod pojmom nasilje v družini, oblike nasilja, o tem, da se včasih zdi, da žrtve dolgo vztrajajo in težko zapustijo nasilni odnos, kdaj žrtve spregovorijo o tem, kar se jim dogaja in kakšna je vloga CSD pri obravnavi. Govorila je tudi o zaščiti žrtve, o postopkih, če je žrtev nasilja v družini otrok, komu se lahko zaupa ter o načinu zaščite.
Bernarda Balaško je spregovorila o kaznivem dejanju Nasilja v družini, kaj opredeljuje zakon, o postopkih prijave kaznivega dejanja na policiji ter o kaznivih dejanjih, ki so povezana s kaznivimi dejanju nasilja v družini.
Boris Rakuša je spregovoril kaj predstavlja nasilje v družini z vidika policije, čemu policija namenja pozornost, pri obravnavi dogodkov nasilja v družini, kako policija izvaja naloge in kateri so prekrški nasilja v družini. Spregovoril je tudi o ukrepu prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju ter o pogojih za uporabo varnostnega pooblastila ter o preventivnih nasvetih.
Saša Car je govorila o nasilju mladoletnikov nad starši, o vrstah nasilja mladoletnikov nad starši, o razširjenosti tega pojava v svetu in pri nas ter o najpogostejših razlogih za nasilje mladoletnikov nad starši.
Sandra Zemljak je spregovorila o mladoletniškem prestopništvu, o kazenskih sankcijah vzgojni ukrepi, kako CSD sodelujejo v kazenskih postopkih, kakšna je pomoč CSD mladoletniškim prestopnikom in njihovim družinam (prva socialna pomoč) ter o vključevanju zunanjih institucij k sodelovanju pri pomoči.
Ekipa v omenjeni zasedbi je sicer zelo aktivna v osveščanju preprečevanja nasilja v družini. Tako smo obiskali že več vrtcev, osnovnih in srednjih šol, udeležujemo se preventivnih akcij ter tako želimo s svojim glasom prispevati k ničelni toleranci do nasilja.

Tekst: Boris Rakuša
Foto: Radio Romic

Izplačilo dodatka za veliko družino

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2016 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, CSD odloči o pravici po uradni dolžnosti, kar pomeni  da ni potrebno vlagati posebne vloge.

Izplačilo dodatka za veliko družino bo 12. aprila 2017.

Kontakt

Center za socialno delo Murska Sobota
Slovenska ul.44
9000 Murska Sobota

Tel: (02) 535 11 40
Fax: (02) 535 11 70
E-mail: gpcsd.mursk@gov.si

Uradne ure

Ponedeljek:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 15.00 ure

Sreda:
od 08.00 do 12.00 ure
od 13.00 do 17.00 ure

Petek:
od 08.00 do 12.00 ure

PSP med delovnim časom zaposlenih